35

Poradnik: Doodle God – kombinacje

Doodle God

Witajcie, witajcie! Jesteśmy radzi, że tak ogromną popularnością cieszy się przygotowany przez nas poradnik z kombinacjami do gry Alchemy. Chcąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, skompletowaliśmy kolejne kompendium, tym razem do ładniejszego bliźniaka wspomnianej wcześniej gry, a mianowicie Doodle God, o której już kiedyś pisaliśmy. Niebawem na łamach naszego wortalu pojawią się także solucje do Doodle Devil i Doodle Farm, które są najświeższymi produkcjami typu “zmiksuj wszystko ze wszystkim i zobaczymy, czy wybuchnie”. Tymczasem życzymy Wam samych udanych kombinacji!

 

.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107..1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Episode 1earth + fire = lava
air + earth = dust
air + fire = energy
energy + air = storm
fire + dust = ash
lava + air = stone
fire + stone = metal
water + stone = sand
energy + metal = electricity
water + air = steam
metal + steam = boiler
fire + sand = glass
water + earth = swamp
fire + water = alcohol
swamp + sand = clay
swamp + energy = life
alcohol + water = vodka
water + life = weeds
swamp + life = bacteria
swamp + weeds = moss
earth + moss = grass
swamp + grass = reed
water + bacteria = plankton
life + sand = seeds
life + ash = ghost
life + stone = egg
egg + earth = dinosaur
dinosaur + fire = dragon
air + egg = bird
swamp + moss = fern
clay + life = golem
golem + life = human
human + fire = corpse
human + human = sex
life + corpse = zombie
zombie + corpse = ghoul
human + energy = wizard
wizard + energy = demigod
seed + earth = tree
human + metal = tools
metal + tools = weapons
weapons + man = hunter
hunter + weapons = warrior
warrior + dragon = hero + blood
blood + human = vampire
fire + clay = bricks
tools + reed = paper
bird + hunter = meat + feather + blood
tree + tool = wood
feather + paper = book
swamp + bacteria = worm + sulfur
tree + fire = ash + ash + coal
coal + boiler = steam-engine
human + alcohol = alcoholic
sand + worm = snake
snake + water = fish
water + coal = oil
plankton + fish = whale
snake + tools = poison
poison + weapon = poisoned weapon
poisoned weapon + human = assassin
wood + tool = wheel
earth + tools = field
field + seeds = wheat
wheat + stone = flour
flour + water = dough
dough + fire = bread
bread + alcohol = beer
sand + egg = turtle
swamp + egg = lizard
wood + wheel = cart
cart + steam engine = locomotive
bird + fire = phoenix
lizard + earth = beast
beast + vampire = werewolf
worm + earth = beetle
fire + grass = tobacco
beetle + sand = scorpion
tobacco + paper = cigarette
wood + water = boat
cart + beast = chariot
hunter + beast = meat + wool + blood
human + clay = ceramics
human + stone = hut
stone + plankton = shell
shell + stone = limestone
limestone + clay = cement
tools + wool = fabric
human + beast = domesticated animal
life + tree = treant
weeds + earth = mushroom
water + cement = concrete
concrete + bricks = house
fish + beast = dolphin
wood + boat = ship
oil + cart = car
car + air = airplane
fabric + human = clothes
air + worm = butterfly
storm + bird = thunderbird
glass + house = skyscraper
domestic animal + grass = milk + fertilizer
limestone + fertilizer = saltpeter
saltpeter + sulfur = gunpowder
weapon + gunpowder = firearm
ship + fabric = frigate
ship + steam engine = steamshipEpisode 2void + glass = lightbulb
void + electricity = radio wave
light bulb + radio wave = tv
tv + book = computer
radiowave + radiowave = radiation
metal + radiation = plutonium
plutonium + weapon = Nuclear Bomb
computer + radio wave = cell phone
energy + fire = plasma
plasma + void = sun
sun + grass = flower
sun + flower = sunflower
tree + flower = apple
sand + tree = palm tree
seeds + energy = coffee
void + airplane = rocket
Void + rocket= Satellite
Radio wave + fire = laser
laser + book = CD
metal + water = quicksilver
quick silver + demigod = philospers stone
Apple + cell phone = gold
human + computer = cyborg
computer + computer = internet

Episode 3

commandments + human = religion
religion + human = law + sin
Beast + house = cat + dog
tools + law = mechanism
alcoholic + ship = pirate
alcoholic + house = tavern
sand + glass = clock
waater + glass = ice
book + human = knowledge
warrior + firearm = soldier
gold + paper = money
knowledge + fish = octopus
bacteria + milk = cheese
money + human = work
beetle + work = ant
human + bacteria = virus
mechanism + book = typewriter
knowledge + human = scientist
fish + egg = caviar
apple + dough = pie
law + soldier = policeman
ice + milk = ice cream
knowledge + virus = medicine
fire + meat = steak
reed + field = sugar
ice + mechanism = freezer
sex + human = fun
reed + human = music
human + rocket = astronaut
corpse + electricity = death metal
medicine + bacteria = antibiotics
music + alcohol = rock-n-roll
alcohol + grass = absinthe
money + skyscraper = bank
computer + virus = hacker
coffee + vodka = b-52
law + fun = games
alcohol + pirate = rum
sugar + bread = cookies
alcoholic + money = hangover
money + bank = debt
debt + money = credit card
vodka + firearm + russian roulette
sex + sex = censored
typewriter + human = journalist
life + void = alien
fire + vodka = molotov cocktail
milk + vodka = white russian
water + water = sea
sun + sea = salt
rocket + alien = ufo
beast + medicine = rat
vodka + worm = tequila

Episode 4

magic + void = darkness, light
magic + knowledge = spell
magic + music = bard
magic + religion = priest
magic + priest = prayer
magic + water = potion
magic + beast = unicorn
magic + paper = scrool
light + darkness = shadow
spell + air = illusion
spell + ice = cone of cold
spell + fire = fireball
spell + book = spell book
prayer + priest = healing
light + life = angel
darkness + earth = underground
wizard + zombie = necromancer
wizard + house = tower
beast + darkness = demon
darkness + energy = death
death + healing = resurrection
warrior + priest = paladin
life + void = chaos, order
chaos + void = astral
astral + spell = teleport
astral + death= illithid
astral + metal = silver
law + assassin = rogue
mechanism + life = modron
human + metal = armor
human + weapon = sword, crossbow
human + magic = elf
human + elf = half-elf
human + swamp = orc, goblin
human + tree = druid
human + stone = dwarf
elf + darkness = drow
elf + metal = methril
elf + weapon = bow
house + armor = castle
weapons + magic = wand
priest + weapon = mace
drow + metal = adamantite
dwarf + darkness = duergar
dwarf + weapon = axe, hammer
beast + weapon = claws

Save the Princess Quest

human + sword = warrior
dwarf + axe = warrior
warrior + priest = paladin
warrior + dragon = steak
magic + book = spell book
magic + human = elf
human + spell book = wizard
elf + spell book = wizard
warrior + wizard = adventurers
wizard + paladin = party
king + adventurers = quest
king + party = quest
adventurers + dragon = ash + steak
party + dragon = dead dragon
adventurers + quest = experience + gold
adventurers + experience = party
quest + dragon = mountain
mountain + dragon = lair
lair + rogue = secret door
dead dragon + party = key
secret door + key = trap
trap + wizard = ash + maze
maze + party = experience + gold + princess

Sins vs Virtue Quest

human + human = birth, love
human + order = discipline
human + fun = cheerfulness
human + religion = faith
human + faith = salvation
human + work = diligence
human + money = gift
gift + cellphone = free apps
free apps + cellphone = altruism
fun + money = donation
donation + money = charity
charity + human = generosity
order + alcohol/vodka = abstention
life + death/corpse = resurrection
sin + light = virtue
virtue + human = tolerance, assistance
virtue + energy = calmness
virtue + fun = joy
virtue + wrath = humility
virtue + pride = modesty
virtue + faith = hope
water + bread = diet
diet + grass/weeds = vegetarianism
diet + religion = fasting
sex + knowledge = sublimation
sex + priest = chastity
sex + wizard/scientist = continence

Run Santa Run Quest

sand + fire = glass
metal + water = quicksilver
Void + fire = sun
Water + fire = alcohol
magic + quick silver = Philosopher’s stone
death + human = zombie
philo + metal = gold
worm + alcohol = tequila
alcohol + water = vodka
human + tree = wood
Human + metal = weapon
human + weapon = assasin
alcohol + grass = resinthe
philosoper’s stone + water = beer
music + wood = guitar
zombie + human = brains
assassin + chaos = joker
magic + glass = crystal ball
sun + glass = sunglasses
human + wheat = bread
void + weapon = Death Star
assassin + water = pirate
pirate + alcohol = rum
religion + death = sacrifice

Epizod 1ziemia + ogień = lawa
powietrze + ziemia = kurz
powietrze + ogień = energia
energia + powietrze = burza
ogień + pył = popiół
lawa + powietrze = kamień
ogień + kamień = metal
woda + kamień = piasek
energia + metal = elektryczność
woda + powietrze = para
metal + para = kocioł
ogień + piasek = szkło
woda + ziemia = bagno
ogień + woda = alkohol
bagno + piasek = glina
bagno + energia = życie
alkohol + woda = wódka
woda + życie = chwasty
bagno + życie = bakterie
bagno + chwasty = mech
ziemia + mech = trawa
bagno + trawa = trzcina
woda + bakterie = plankton
życie + piasek = nasiona
życie + popiół = duch
życie + kamień = jajo
jaj + ziemia = dinozaur
dinozaur + ogień = smok
powietrze + jajko = ptak
bagno + mech = paproć
glina + życie = golem
golem + życie = człowieka
człowiek + ogień = zwłoki
człowiek + człowieka = seks
życie + trup = zombie
zombie + trup = ghoul
człowiek + energia = mag
mag + energia = półbóg
nasiona + ziemia = drzewo
człowiek + metal = narzędzia
metal + narzędzia = broń
broń + człowiek = myśliwy
myśliwy + broń = wojownik
wojownik + smok = bohater + krew
krew + człowie = wampir
ogień + glina = cegły
narzędzia + trzcina = papier
ptak + myśliwy = mięso + pióra + krwi
drzewo + narzędzia = drewno
pióro + papier = książka
bagno + bakterie = robak + siarka
drzewo + ogień = popiół + popiół + węgiel
węgiel + kocioł = silnik parowy
człowiek + alkohol = alkoholik
piasek + robak = wąż
wąż + woda = ryba
woda + węgiel = olej
plankton + ryba = wieloryb
wąż + narzędzia = trucizna
trucizna + broń = zatruta broń
zatruta broń + człowieka = zabójca
drewno + narzędzia = koło
ziemia + narzędzia = pole
pole + nasiona = pszenica
pszenica + kamień = mąka
mąka + woda = ciasto
ciasto + ogień = chleb
chleb + alkohol = piwo
piasek + jajko = żółw
bagno + jajko = jaszczurki
drewno + koło = koszyk
koszyk + maszyna parowa = lokomotywa
ptak + ogień = feniks
jaszczurka + ziemia = bestia
bestia + wampir = wilkołak
robak + ziemia = żuk
ogień + trawy = tytoniu
żuk + piasek = skorpion
tytoń + papier = papieros
drewno + woda = łódź
koszyk + zwierzę = rydwan
myśliwy + zwierzę = mięso + wełna + krew
człowiek + glina = ceramika
człowiek + kamień = chata
kamień + plankton = muszla
muszla + kamień = wapień
wapień + glina = cement
narzędzia + wełna = tkanina
człiwuej + zwierzę = zwierzę domowe
życie + drzewo = Treant (dla graczy w WoW)
chwasty + ziemia = grzyb
woda + cement = beton
beton + cegła = dom
ryba + zwierzę = delfin
drewno + łódź = statek
olej + koszyk = samochód
samochód + powietrze = samolotu
tkanina + człowiek = ubrania
powietrze + robak = motyl
burza + ptak = Ptak-grom (Thunderbird)
szkło + dom + drapacz chmur
zwierzę domowe + trawa = mleka + nawóz
wapień + nawóz = saletra
saletra + siarka = proch strzelniczy
broń + proch strzelniczy = broń palna
statek + tkanina = fregata
statek + silnik parowy = parowiecEpizod 2próżnia + szkło = żarówka
próżnia + elektryczność = fale radiowe
żarówka + fale radiowych = telewizor
telewizor + książka = komputer
fale radiowe + fale radiowe = promieniowanie
metal + promieniowanie = pluton
pluton + broń = bomba atomowa
komputer + fale radiowe = telefon komórkowy
energia + ogień = plazma
plazma + próżnia = słońce
słońce + trawa = kwiat
słońce + kwiat = słonecznik
drzewo + kwiat = jabłko
piasek + drzewo = palma
nasiona + energia = kawa
próżnia + samolot = rakieta
próżnia + rakieta = satelita
fale radiowe + ogień = laser
laser + książka = CD
metal + woda = rtęć
rtęć + półbóg = kamień filozoficzny
jabłko + telefon komórkowy = złoto
człowiek + komputer = cyborg
komputer + komputer = internet

Epizod 3

przykazania + człowiek = religia
religia + człowiek = prawo + grzech
bestia + dom = kot + pies
narzędzia + prawo = mechanizm
alkohol + statek = pirat
alkohol + dom = tawerna
piasek + szkło = zegar
woda + szkło = lód
książka + człowiek = wiedza
wojownik + broń  = żołnierz
złoto + papier = pieniądze
wiedza + ryba = ośmiornica
bakterie + mleko = ser
pieniądze + człowiek = praca
żuk + praca = mrówka
człowiek + bakterie = wirus
mechanizm + książka = maszyna do pisania
wiedza + człowieka = naukowiec
ryba + jajko = kawior
jabłko + ciasto = placek
prawo + żołnierz = policjant
lód + mleko = lody
wiedza + wirus = medycyna
ogień + mięso = stek
trzcina + pole = cukier
lód + mechanizm = zamrażarka
seks + człowiek = zabawa
trzcina + człowiek = muzyka
człowiek + rakieta = astronauta
zwłoki + prąd = death metal
medycyna + bakterie = antybiotyk
muzyka + alkohol = rock-n-roll
alkohol + trawa = absynt
pieniądze + wieżowiec = bank
komputer + wirus = haker
kawa + wódka = b-52
prawo + rozrywka = gry
alkohol + pirat = rum
cukier + chleb = ciasteczka
alkohol + pieniądze = kac
pieniądze + bank = dług
dług + pieniądze = karta kredytowa
wódka + broń = rosyjska ruletka
seks + seks = cenzura
maszyna do pisania + człowiek = dziennikarz
życie + próżnia = obcy
ogień + wódka = koktajl Mołotowa
mleko + wódka = white russian (drink)
woda + woda = morze
słońce + morze = sól
rakieta + obcy = UFO
bestia + medycyna = szczur
wódka + robak = tequila

Epizod 4

magia + próżnia = mrok + światło
magia + wiedza = zaklęcie
magia + muzyka = bard
magia + religia = kapłan
magia + kapłan = modlitwa
magia + woda = eliksir
magia + zwierzę = jednorożec
magia + papier = zwój
światło + ciemność = cień
zaklęcie + powietrze = iluzja
zaklęcie + lód = stożek zimna (?)
zaklęcie + ogień = kula ognia
zaklęcie + książka = księga zaklęć
modlitwa + ksiądz = uzdrowienie (jaaaasne)
światło + życie = anioł
ciemność + ziemia = podziemie
mag + zombie = nekromanta
mag + dom = wieża
bestia + ciemność = demon
ciemność + energia = śmierć
śmierci + uzdrowienie = zmartwychwstanie
wojownik + kapłan = paladyn
życie + próżnia = chaos + porządek
chaos + próżnia = kosmos
kosmos + zaklęcie = teleport
kosmos + śmierć = illithid (D&D)
kosmos + metal = srebro
prawo + zabójca = łotr
mechanizm + życie = modron
człowiek + metal = zbroja
człowiek + broń = miecz + kusza
człowiek + magia = elf
człowiek + elf = półelf
człowiek + bagno = ork + goblin
człowiek + drzewo = druid
człowiek + kamień = karzeł
elf + ciemności = drow
elf + metale = methril
elf + broń = łuk
dom + zbroja = zamek
broń + magia = różdżka
kapłan + broń = maczuga
drow + metal = adamantite
karzeł + ciemności = duergar
karzeł + broń = topór + młot
bestia + broń = pazury

Zadanie Uratuj Księżniczkę

człowiek + miecz = wojownik
karzeł + topór = wojownik
wojownik +  kapłan = paladyn
wojownik + smok = stek
magia + książka = księga zaklęć
magia + człowiek = elf
człowiek + księga zaklęć = mag
elf + księga zaklęć = mag
wojownik + mag = przygody
mag + paladyn = drużyna
król + przygody = zadania
król + drużyna = zadania
przygody + smok = popiół + stek
drużyna + smok = martwy smok
przygody + zadania = doświadczenie + złoto
przygody + doświadczenie = drużyna
zadanie + smok = góra
góra + smok  = legowisko
legowisko + łotr = ukryte drzwi
martwy smok + drużyna = klucz
ukryte drzwi + klucz = pułapka
pułapka + mag = popiół + labirynt
labirynt + drużyna = doświadczenie + złoto + księżniczka

Zadanie Grzechy kontra Cnota

człowiek + człowiek = narodziny + miłość
człowiek + porządek = dyscyplina
człowiek + rozrywka = radość
człowiek + religia = wiara
człowiek + wiara = zbawienie
człowieka + praca = pracowitość
człowiek + pieniądze = prezent
prezent + telefon = darmowe aplikacje
darmowe aplikacje + telefon = altruizm
zabawa + pieniądze = darowizna
darowizna + pieniądze = dobroczynność
dobroczynność + człowiek = hojność
porządek+ alkohol / wódka = abstynencja
życie + śmierć / ciało = zmartwychwstanie
grzech + światło = cnota
cnota + człowiek = tolerancja + wsparcie
cnota + energia = spokój
cnota + rozrywka = radość
cnota + gniew = pokora
cnota + duma = skromność
cnota + wiara = nadzieja
woda + chleb = dieta
dieta + trawa / chwasty = wegetarianizm
dieta + religia = czczo
seks + wiedza = sublimacja (?!)
seks + ksiądz = celibat
seks + mag / naukowiec = wstrzemięźliwość

Zadanie Biegnij, Mikołaju, Biegnij

piasek + ogień = szkło
metal + woda = rtęć
próżnia + ogień = słońce
woda + ogień = alkohol
magia + rtęć = kamień filozoficzny
śmierć + człowiek = zombie
Kamień Filozoficzny + metal = złoto
robak + alkohol = tequila
alkohol + woda = wódka
człowiek + drzewo = drewno
człowiek + metal = broń
człowiek + broń = zabójca
alkohol + trawa = żywica
Kamień Filozoficzny + woda = piwo
muzyka + drewno = gitara
zombie + człowiek = mózgi
zabójca + chaos = Joker
magia + szkło = kryształowa kula
słońce + szkło = okulary
człowiek + pszenica = chleb
próżnia + broń = Gwiazda Śmierci
zabójca + woda = pirat
pirat + alkohol = rum
religia + śmierć = poświęcenie

Przeczytaj także:

Tagi: , , , , , , ,

 • sawa

  jak zrbic kamien filozoficzny?

 • Łukasz Wróbel

  Jak zrobić ogień w Egipcie?

 • Sławek Pałucki

  a jak zrobic proznie

  • XJulciX

   Próżnia to Odchłań ;/

 • szymi1414

  Jak zrobić nekromanta

 • Anna123

  Jak zrobić próżnię albo co to jest?
  Jest napisane:
  próżnia+ogień=słońce
  A u mnie w Doodle god jest zamiast koszyka wóz. Stąd pytanie ,,Co to jest?”.

  To tyle z mojej strony. Pilnie czekam na odpowiedź.